Oratie

Prof.dr. Gino Kerkhoffs

Prof.dr. Gino Kerkhoffs

Op 07 november 2014 om 16.00 uur zal prof.dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, benoemd tot Hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder de Sporttraumatologie zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van zijn rede “Patientenzorg is topsport”.

De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam ingang Singel 411, hoek Spui.

DE PERS OVER DE ORATIE:

SCHRIJVEND:

Met het oog op deze gelegenheid werd een interview gegeven voor het blad van de Universiteit van Amsterdam.

U kunt dat hier online lezen of download hier het artikel “Bewegen maakt Gelukkig” AMC Blad.

BEELD & GELUID

Hierbij treft u de link naar de opname: Patiëntenzorg is topsport  7-11-2014

http://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/fec57e1796af41fbb712e91dab2551e21d